. : Sithové - Zida’ya [Děti úsvitu] : .

. : Popis vzhledu : .

Sithové jsou humanoidní postavy s tváří člověka, z které shlížejí nemilosrdné topasové oči kočky. Jeho úzkou tvář s vysoko posazenými lícními kostmi, zdobí zejména vlasy levandulově modré nebo podobné barvy. Je o něco menší než člověk (cca 165-180 coulů), ale o hodně hubenější (cca 1200-1600 mn, tady asi 60-80 kg). Na první pohled vás zaujme jeho kůže, která má zlatohnědý odstín jako leštěný dub. Jeho pohyby jsou až podivně plynulé. Ze jeho chování vyřazuje velká aura síla a sebeovládání. Můžete je spatřit většinou v zálesáckém oblečení.

. : Popis stylu života : .

Sithové žijí pospolu v ukrytých loveckých osadách, které se nalézají v hlubokých hvozdech daleko od lidí. Z toho můžeme usoudit, že zrovna lidskou rasu nemilují (o tom viz „Popis stručné historie“), s jedinou rasou, s kterou se stýkají jsou elfové, snad protože mají podobnou historii plnou bezpráví ze strany lidí a jim podobným. Živí se lovem zvěře a sběrem lesních plodin, o kterých lidé ani netuší, že mají vůbec nějaké léčivé nebo magické schopnosti. Mnoho z vás by si mohlo nyní říci: „ Proboha vždyť jsou to divoši!“, ale mýlíte se. Sithové jsou velmi inteligentní rasa, a kvůli jejich hrozivé historii je přeci nemůžeme házet do jednoho pytle s kdejakým barbarem, seveřanem nebo probůh třeba kanibalem. Jejich život je asketický.

Jsou čestní a pravdomluvní a za pomoc či záchranu života se dokáží štědře odvděčit jejich  bezměrným přátelstvím.

. : Popis stručné historie : .

Před dávnými věky byli Sithové nejvyspělejší humanoidní  rasou na zemi. Jejich velkolepá říše jen vzkvétala a ani se nedivme Sithové ji stále modernizovali svými vynálezy. Oni měli jako první pod městy velmi schopný a spolehlivý kanalizační a vodovodní systém. Vždyť oni vynalezli první kolo a mimo to, jako první využívali dobytek v zemědělství (přesto nás netrumfli úplně, my je využíváme navíc i ve …..). A pak to přišlo, nejdříve se Sithové díky sváru rozdělili na dvě skupiny, jedni zůstali věrní ti se začali nazývat Zida’ya (Děti úsvitu) a druzí, kteří postupem času přestoupili na temnou stranu si začali říkat Hikeda’ya (Děti mraků) nebo-li Norni, ale to již je jiná rasa. A také potom jeden primitivní humanoidní druh nalezl tajemství ocele, a tak jak bylo zakódované v jeho genech, začal bez rozmyslu útočit na vyspělejší rasu Sithů, jen kvůli tomu, že vypadali jinak a protože se jich báli pro jejich vyspělost. A kdo byl ten primitivní humanoidní druh? Lidi z dalekého severu, kteří sem připluli na dlouhých dračích lodích. Lidem ze severu a jiným kmenům, kteří se k nim přidali kvůli kořisti, se podařilo během dvou staletí úplně zdevastovat lesní říši Sithů, jejich domov, ale mohli za to i intriky Nornů. Po jejich říši zbyly jen trosky, které udivují jejich tajemností i v této „vyspělé“ době, a tak se zbylá hrstka Sithů stáhla do bezpečí pro lidi tajemných a hlubokých hvozdů. Divíte se proč lidé dokázali zničit tak vyspělou civilizaci? Říká se, že Sithové byli tak velmi náchylní na ocel, že stačilo malé škrábnutí od kovové zbraně a do pěti hodin většinou umírali na otravu ocelí. Přesto to není zcela dokázané,ale něco na tom pravdy je. Zatím se nezjistilo proč Sithové trpěli touto zvláštní nemocí, která neměla mimo tohoto případu jiného výskytu. Snad pro své loajální soužití se světem, vždyť svět také pomalu, ale jistě ničí nástroje a zbraně vyrobené lidskou rukou. Nynější Sithové nejsou, jako jejich předci, mnoho tajemstvích z minulosti zapomněli anebo ztratili. Mezi lidmi koluje zvěst, že by Sithové mohli znovu nabýt svých ztracených vědomostí, jelikož v troskách královského města Asu‘ia je skryt tajný vchod do Sithijské hlavní knihovny, kde jsou skryta všechny tajemství a osudy země. Už mnoho hledačů pokladů se pokoušelo najít zmíněnou tajemnou knihovnu, ale marně. Protože nevědí, že je knihovna ukryta v jiné svéře než se nachází tento svět. Dávná sithijská pověst praví: „ Jednoho dne až bezpráví spáchané na sithijské rase bude potrestáno, přijde osamocen do  hlavního města říše Asu’ia vyvolený, který bude dušemi Sithijských  králů korunován na doživotního panovníka všech věrných Sithů. Hned po korunovaci se na zlomek času otevře brána mezi světy a v tu chvíli se zhmotní a vrátí se na své staré místo v Asu’ia tajemná knihovna, jenž byla v poslední bitvě Sithů přemístěna pomocí rituálu, při kterém se dobrovolně obětovalo na sto sithijských čarodějů, do jiného světa.“ Potom se Sithové dostanou zpátky na vrchol „potravního řetězce“, pokuď se to opravdu stane...

. : Tabulky : .

. : Tabulka vlastností podle rasy : .

rasa

síla obratnost odolnost inteligence charisma
Sitha 7-12 10-15  7-12 11-16 4-14
 
. : Tabulka oprav : .
rasa síla obratnost odlnost inteligence charisma
Sitha 0 +1 -2 +1 0

 

. : Rodová zbraň : Bílý tisový luk : .

Bílý tisový luk

Dostřel

 Váha   Cena 
síla útočnost malý střední velký / /
6 +2 18 38 60

Tento luk je zvláštní, protože je vyroben z bílého tisu, který se nachází jen v obrovských hvozdech, ukrytý daleko od obchodních cest. Dřevo tohoto druhu tisu je velmi pružné a pevné. Tětiva luku je pevný sithijský či elfí vlas. Je vychvalován mnoha lukostřelci pro svoji přesnost a průraznou sílu. Luk se hlavně využívá Sithy k lovu, ale i k obraně.


Text Sithové by Scorpion