. : Prokletí meče : .

Zbyl mi jen kůň a džato(hadí meč).
Přede mnou je jen další seč.
Strašně rád krev pije.
Zázrak staré metalurgie.
Vidí nepřítele a jásá.
Zableskne se chladná krása.
Lesklý stříbřitý břit,chrání jak kouzelný štít.
Díky jeho vítězné písni,nikdy nejsem v tísni.
Ač stávám v nejprudší řeži.
S ním jsem v bezpečí.
Ve stříbrné věži.
Strašně rád do nepřítele seká.
Ta touha po krvi, mne trochu leká.
Je to můj druh a žene ho žízeň.
O touze po krvi zpívá svou píseň.
Spolu jsme spojeni navěky osudem.
Jeden bez druhého nikdy nic nebudem.
Ten meč je má výhra i prokletí.
Tančíme tanec smrti ve věčném objetí.

By Ayaki