. : Mistr nekromant : .

Bojová verze nekromanta, dalo by se říci rytíř temnot, lovec paladinů, druid temnoty.

. : Stručná historie : .

Pradávný druid jménem Calius měl učně, byl to šikovný chlapec, který měl cit pro les, zvířata a přírodu, ale měl jednu vlastnost, kterou si strážce lesa nemohl dovolit…
Calius věděl, že v chlapci již od dětství sídlí zlost, vztek a chaos v něm třímá a čeká na správný okamžik, jenže vsadil na jednu kartu a jako třináctiletého sirotka si ho vzal k sobě, myslel si, že když bude chlapec v lese obklopen dobrotou, zapomene a stane se z něj muž silného a čistého srdce. Přepočítal se…
Poté co Teranus, chlapec který byl druidův svěřenec a druid  ho ctil ho skoro jako syna, odcházel z lesa který tak nenáviděl, vždy když se vzbudil znovu a znovu mu v hlavě zněl hlas, hlas jeho otce, dlouhé tři roky ho ten hlas trápil a nutil ho udělat strašnou věc, dlouhé tři roky Teranus sbíral odvahu udělat to, co mu ten hlas poroučel. Až jednou pohár trpělivosti přetekl a praskl…
Odcházel z lesa a naposledy se ohlédl, spáleniště již pouze doutnalo, cítil jak les umírá a ztrácí svou sílu, bylo mu to jedno…
Caliovo tělo nalezli projíždějící kupci příštího měsíce.Bylo naražené na kůl pár sáhů od chalupy spálené na uhel…
Terana již nikdo neviděl, ale legendy a báchorky jenž vyprávěli staré babky praví, že cizinec v černém plášti následovaný obrovským bílým vlkem se zjevuje každý rok ne stejném místě u spáleniště javorového lesa aby se vysmál památce svého mistra…

Mistr nekromant je naprosto originální povolání v němž se ideálně kloubí černá magie a magie přírodní. Ovládá spoustu kouzel na principu právě těchto dvou druhů magie.

. : Omezení : .

Mistr nekromant (dále jen MN) může používat max.střední zbraně jednoruční, nosit až šupinovou zbroj a střílet může pouze z krátkého luku, ale právě ve střelbě vyniká.

MN se může stát pouze osoba s přesvědčením Neutrálním a horším a právě podle toho se MN rozděluje.

1. Chodec stínů (neutrální)

 Nejméně zlá a škodolibá varianta MN, stará se jen o svoje věci a poslání. Většinou se nechá najmout jako žoldák. Vyhýbá se lesům a má +1 v boji proti zvířatům a magickým tvorům. Druidi samotní mu nevadí. Většinou se zdržuje na pláních, stepích a v tundrách.

2. Vyvolavač temnoty (ZmZ)

 Průměrná varianta MN, nemá rád druidy, nenávidí lesy, občas pokácí pár stromů aby lesu „uštědřil ponaučení“. Pomáhá různým všivým a podzemním spolkům. Občas se pro zábavu převlékne za pocestného a loví v druidském hvozdu. Nejvíce mu jde o peníze. Ovládá telepatii již od první úrovně. Zdržuje se poblíž měst.

3. Pán ohně (ZkZ)

Nejpodlejší varianta MN. Nenávidí les, druidy a vše co v lese žije.Na druidy útočí od pohledu.Nikdy nechodí lesem a pokud ví, že v lese sídlí druid, bez váhání a milosti ho podpálí.Od druhé úrovně ovládá Pyrokinezi.Nesejde mu na penězích, nesejde mzu na lidech.Klidně a s čistým svědomím zabije nevinného člověka, jen aby to znamenalo zkázu lesa, či druida.

Doplňky: Tabulky, Kouzla MN

Tato část povolání je pro MN 1-6 ůroveň, verze 1.1 - čekejte vylepšování, nová kouzla, rozšíření povolání atd…