. : Faun - omyl přírody : .

. : Stručná historie : .

Lykantropie je mezi lidmi již známá věc, ale přesto vznikli Fauni až v několika posledních stoletích. První z Faunů vznikl nedopatřením - dva magici proti sobě zároveň poslali útočná kouzla, která se zkřížila v člověku, který stál nedaleko souboje a byl zmutovaným kouzlem zasažen. Chlapec se začal proměňovat ve zvíře. Kouzlo mělo však i kladný vliv na jeho fyzickou stavbu. Jeho tělo zmohutnělo a stal se z něj lovec lidí. Později si vyhledal oba čaroděje a pomstil se jim za své utrpení. Tento muž měl děti. Tyto děti se uměli měnit i v jiná zvířata. DNA (jinak to popsat nejde:-) faunů je vždy dominantní - ať se zkříží s jakoukoli rasou, potomek bude faun.

. : Stručný popis : .

Již podle názvu tohoto povolání se dá odvodit, že je přírodního rázu. Ničím se však nepodobá hraničáři a jeho odvětvím, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Toto povolání ovládá umění lykantropie. Ale abychom si to ujasnili - faun není "něcodlak", ale lykantrop, který se může dle potřeby změnit ve zvíře, které si na počátku své životní pouti vyvolil. I přesto, že Fauni nejsou veskrze zlí, nejsou mezi lidmi oblíbení. Většina z nich je lidmi lovena (poté naopak), jelikož se říká, že tito lykani jsou prokletí. Když si to tak člověk vezme, je to pravda.
Pravidla pro toto povolání jsou velmi složitá, a tak by si je měl PJ i hráč VELMI důkladně pročíst. Hráč, který si myslí, že ovládání fauna je lehké a že je to nejlepší volba mezi povoláními, se velice mýlí. Povolání může být i depresivní a frustrující, tudíž ho dokáží hrát pouze zkušení hráči DrD.

. : Smrt v kleci : .

Hned pro začátek mám jedno magické pravidlo pro fauny negativní. Je-li faun ve své zvířecí podobě uvězněn v kleci či má obojek, nemůže se proměnit zpět do své lidské podoby.  Jeho doba setrvání ve zvířeti se zčtyřnásobí oproti normálu. Toto pravidlo neplatí v opačném případě, kdy je faun v podobě lidské.

. : Myslbody : .

Myslbody jsou veškeré faunovi vzpomínky, myšlenky a vědomosti. Jsou důležitá pro výpočet délky doby, po kterou může být faun proměněn ve zvíře. Kolik myslbodů na začátku obdržíte zjistíte, budete-li násobit výši inteligence fauna číslem udaným u konkrétního zvířete + bonus/postih za vlastnost též udanou zvířetem. Pro tento výpočet je určena Tabulka počtu myslbodů. S dalšími úrovněmi se zvyšuje počet o každou úroveň - též závisí na tom, jaké je zvoleno zvíře (Tabulka růstu myslbodů). Myslbody se odčítají za každý započatý interval (tabulka rychlosti ubývání myslbodů). To znamená např. na začátku směny, půl směny, dvou směn apod.

. : Setrvání ve zvířeti : .

Nyní jsme určili myslbody, které budou rozhodovat o době setrvání ve zvířecí podobě. Tato doba se počítá podobně jako rychlost (sáh za sekundu, kilometr za hodinu apod.) Jako se měří metry za sekundu, tak u fauna se měří ubývání myslbodů (po jednom myslbodu) za dobu určenou v Tabulce rychlosti ubývání myslbodů. Po ztrátě všech myslbodů se hráč automaticky vrací do své lidské podoby - tato proměna se děje vždy, když klesne počet myslbodů na pouhý jeden. Pokud se hráč nechce schválně proměnit po ztrátě myslbodů, ztrácí všechny myšlenky, vzpomínky a vědomosti. Tím zůstává uvězněn ve zvířecí podobě a stává se z něj obyčejné zvíře bez lidského mozku se zvířecími pudy. Dobu, kterou bude takto faun např. poletovat bezmyšlenkovitě nad mořem jako sokol může též určit PJ. Může hráče dusit 14 dní (ve hře), ale i na doživotí. PJ by se v žádném případě neměl nechat přemluvit ke krátké době strávené ve zvířecí podobě. Splynutí myslí fauna se zvířetem je pro toto povolání rizikem a prokletím. Každý hráč by měl toto na začátku vědět a respektovat, aby se zabránilo eventuálním hádkám. Doba setrvání ve zvířeti se pohybuje průměrně okolo dostupných 4 hodin.
 Myslbody se načerpávají hodinovým procesem, který se podobá meditaci. Při tomto procesu se všechny myšlenky urovnají a tím i doplní myslbody. Této chvíli se mezi fauny říká "osvícení". Faun narozdíl od takového hraničáře může být  vyrušen a nejpozději do hodiny pokračovat.
Pozn. : Na PJ záleží, jestli při proměně ve zvíře nazpět zůstává faunovi vybavení a oblečení a též jestli ve zvířecí podobě umí mluvit lidským jazykem.

. : Zvláštní schopnosti : .

Tak jsme probrali nevýhody tohoto nevděčného povolání. Teď přistoupíme k výhodám. Faun se dokáže proměnit v jím vyvolené zvíře a to se odráží i na jeho lidské podobě. Některé zvláštní rysy zvířat přetrvávají. Pokud si vyberete např. sokola, máte schopnost jeho skvělého zraku, pokud si zase zvolíte pantera tak tichou chůzi apod. Schopnosti, jejich vysvětlení a vlastnosti naleznete u každého zvířete individuálně. První základní schopnost má faun na první úrovni, další dostává na 4.úrovni. Všechny schopnosti fungují nepřetržitě, nemusí se načerpávat energie ani se házet kostkou!

. : Útok a obrana : .

Faunové se za dobu své existence naučili jednu věc - odstranit krátkodobý zmatek, který následuje po přeměně z jednoho druhu do druhého. Jsou tedy schopni reakce (útok či obrana) hned po proměně. K útoku či obraně po této změně má bonus k ÚČ a OČ +3 po dobu 3 kol.

. : Pokročilá povolání : . 

Pokročilým povoláním Fauna je Gekon a Metamorf. Ty jsou zatím v přípravě. Gekon je zaměřen na vypilování a získávání dalších schopností pro zvíře, ve které se mění a Metamorf se zaměřuje na podobu osob, které vidí. 

Poznámka autora: Jelikož mne toto povolání napadlo o půlnoci a v té chvíli jsem to též sepsal do bloku a poté pouze přepsal, tak povolání není vybroušené, ale doufám, že ho dopilujete a připomínky pošlete na mail. Budu ho též testovat.

 
Doplňky: Tabulky, Volba zvířete

Text Faun by Jiper